Bronya Light

Dostupno u pakiranjima 5, 10 i 20 litara

Bronya Light

Toplinska izolacija Bronya Light ima nekoliko funkcija: služi kao kit - poravnava površinu, izolira toplinski i zvučno, sprečava pojavu plijesni i kondenzacije na spojevima građevinskih konstrukcija. Bronya Light ima vrlo visoke termoizolacijske karakteristike i nadmašuje sve standardne tipove termoizolacija. Bronya Light se nanosi u završnim radovima na konstrukcijama da bi se poravnale unutarnje i vanjske površine od betona, opeke, žbuke, gips blokova i ploča, porobetona itd. na radnim temperaturama od -60°C do 120 °C. Na Bronya Light kit se kod izolacije vanjskih površina nanosi termoizolacijski premaz Bronya Classic ili Bronya Facade.

Općenito o prednostima Bronya keramičkih termoizolacijskih premaza možete vidjeti na Bronya proizvodi.

Pridržavajte se dolje navedenih uputa o pripremi i upotrebi te o transportu i skladištenju jer u suprotnom ne jamčimo opisane karakteristike materijala!

Priprema površine za Bronya Light

Prije primjene Bronya Light kita, potrebno je pripremiti površinu za bolje prijanjanje i što manju potrošnju kita.

Betonske površine
Površinu očistite od labavih dijelova, prašine i prljavštine. Eventualne pukotine začepite smjesom cementa i pijeska. Površinu premažite jednim od akrilnih Bronya primera u 1-2 sloja da osigurate bolje prodiranje kita.

Površine od opeke
Da bi se osiguralo prijanjanje, površine treba očistiti naslaga soli nastalih karbonatizacijom i stare boje, a zatim ih tretirati dezinficijensom (biocidom). Površinu premažite jednim od akrilnih Bronya primera u 1-2 sloja da osigurate bolje prodiranje kita.

Žbuka
Površina mora biti suha, solidna, očišćena od prašine, prljavštine, masnih i mrlja od bitumena. Moraju se skinuti labavi dijelovi i ostaci stare boje. Površinu premažite jednim od akrilnih Bronya primera u 1-2 sloja da osigurate bolje prodiranje kita.

Metalne površine
Metalne površine prvo se trebaju očistiti od hrđe. Hrđu očistite do kraja pa premažite nekim primerom za tretiranje metala ili premažite površinu s 1-2 sloja Bronya Anticora.

Priprema termoizolacijskog kita Bronya Light

Pripremite kit na sljedeći način:

  • Provjerite je li kanta bila ispravno zatvorena i jesu li sigurnosne naljepnice netaknute.

Pažnja! Kit čuvajte u zatvorenoj kanti.

  • Miješajte sadržaj mikserom najvećom brzinom barem 15 minuta, kontrolirajte vrijeme.
    Važno: miješanje velikom brzinom dozvoljeno je i preporučnjivo SAMO za Bronya Light.
    Bronya Classic, Bronya Facade i Bronya Anticor se ne smiju miješati velikom brzinom!

Materijal će naoko imati izgled homogene mase nakon nekoliko minuta miješanja, ali ne oslanjajte se na vizualan dojam. Miješajte materijal točno po uputama - 15 minuta!

Ručnim miješanjem, pa i dugotrajnim, ne može se osigurati jednolika konzistencija potrebna za ispunjavanje opisanih karakteristika. Ako je potrebno za postizanje željene konzistencije materijala, dodajte destiliranu vodu, ali ne više od 5%. Ako na površini želite eliminirati kondenzaciju, smrzavanjei/ili plijesan, materijalu dodajte minimalnu količinu destilirane vode.

Nanošenje termoizolacijskog kita Bronya Light

Za velike površine preporučuje se koristiti stroj za žbukanje ili airless kompresor za bojanje (npr. Graco RTX 1500 i sl.). Termoizolacijski kit Bronya Light može se stavljati na površine temperatura od 7°C do +60°C. Površina treba biti suha i bez kondenzacije jer se materijal razrjeđuje s vodom. Vrijeme potrebno da se osuši sloj debljine do 3 mm je 24 sata na temperaturi iznad + 7 °C. Novi sloj se smije nanijeti tek nakon što se prethodni potpuno osuši. Nemojte nanositi sloj deblji od preporučenog jer može doći do pucanja. Debljina suhog sloja može se odrediti prema debljini sloja pri nanošenju koja je 10% veća u mokrom stanju. Na potrošnju materijala utječe vrsta površine i način nanošenja.

Mjere sigurnosti pri radu s Bronya Light

Individualna zaštita
U normalnim uvjetima, proizvod je neopasan za zdravlje. Ako se radi u dobro provjetravanom prostoru ili na otvorenom, zaštitna maska nije potrebna. U zatvorenom prostoru treba koristiti standardne zaštitne maske. Koristite zaštitne naočale, rukavice i zaštitu za odjeću. U slučaju da premaz dospije u oči, treba ih isprati tekućom vodom.

Kritične situacije
Ako premaz dospije u oči – ispirite ih tekućom vodom petnaestak minuta. Ako i dalje osjećate iritaciju – savjetujte se sa svojim liječnikom. Ako vam premaz dospije na kožu – operite vodom i sapunom. Zaštitna odjeća se također normalno pere. Na svježem zraku, proizvod u tekućem stanju nije zapaljiv. Površine premazane Bronya materijalima mogu se u slučaju požara gasiti vodom, pjenom, suhim kemikalijama ili ugljičnim dioksidom. Ako se proizvod prolije, koristite bilo koji materijal za apsorbiranje, poput pijeska ili zemlje ili isperite s mnogo vode.

Uvjeti skladištenja i transporta Bronya Light

Skladištite Bronja Light kit u dobro zatvorenim kantama na temperaturi od +5 ° C do +30 ° C, vlazi do 80% i zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla. Transport je moguć bilo kojim sredstvom na temperaturi iznad +5 ° C i zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla. Pažljivo sakirajte kante za transport jer oštećenja mogu dovesti do ugrožavanja kvalitete materijala. Nakon otvaranja originalnog pakiranja, kit potrošite u roku od 7 dana. Nepridržavanje ovih pravila može dovesti do oštećenja materijala i gubitka termoizolacijskih svojstava, a u tom slučaju proizvođač i distributer ne mogu odgovarati za eventualne neispravnosti.