Primjena na toplovodima!
Spriječite gubitke ...
... s 1,5mm Bronya premaza!

Primjena - cjevovodi

Primjena Bronya termoizolacijskih premaza na cjevovodima (parovodi, naftovodi, plinovodi)

Tekuća keramička termoizolacija je materijal visokih performasi za toplinsku izolaciju vanjskih i unutarnjih zidova, krovova, dovratnika, prozorskih okvira, betonskih podova, cijevi za hladnu i toplu vodu, parovoda, cijevi za ventilaciju i klimatizaciju, rashladnih postrojenja, taznih cisterni, spremnika i tankova, prikolica, hladnjača i sl. Nanosi se za sprečavanje kondenzacije na cjevovodima za hladnu vodu i za sprečavanje gubitaka topline na sustavima za grijanje.

 

Za termoizolacijsku i antikorozivnu zaštitu na cjevovodima preporučujemo:

Smanjenje gubitaka vrelovoda

Bronya premazi drastično smanjuju vanjsku temperaturu vrelovoda

Smanjenje temperature površine na metalnim cijevima (Ø 150 mm)

Debljina Bronya premaza u mm  Temperatura površine u °C
60 80 100 120 150 200
1 42 54 64 68 77 100
1,5 33 42 56 57 64 75
2 31 35 45 51 58 70
2,5 30 31 42 46 50 66
3 28 29 35 42 45 52
4 25 26 32 35 39 45

Približni izračun debljine Bronya tekuće keramičke termoizolacije na cijevima za toplu vodu i grijanje

Prosječna temperatura površine
°С
Izračunata debljina sloja Bronya premaza
mm
Zaokruženi iznos debljine sloja Bronya
premaza u mm
Približna potrošnja u slučaju nanošenja
četkom u litrama/m2
0-40 0,46 1 1,1
40/45-80-85 1,04 1 1,1
80/85-100/110 1,56 1,5 1,65
100/110-160/180 1,97 2 2,2
160/180-200/210 2,79 3 3,3
200/210-260 3,92 4 4,4

 

Općenito o primjenama Bronya proizvoda možete vidjeti na Primjene.